Uzņēmuma politika

SIA „Jaunie ceļi”:

  • Apņemas nodrošināt darbus atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem;
  • Apņemas nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti visiem klientiem, nodrošinot efektīvu pieeju ceļu būvniecības procesam;
  • Uzņemas pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, kā arī uzņēmums apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu;
  • Lai nodrošinātu darba drošību un darbinieku veselības aizsardzību darbā, apņemas nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi, tai skaitā ievainojuma, traumu un slikta veselības stāvokļa novēršanu;
  • Uzņemas apzināties un izpildīt piemērojamo normatīvo aktu un citas saistošās prasības, tajā skaitā vides un darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem un darba vides riskiem (draudiem);
  • Apņemas izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, kā arī uzlabot pārvaldības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības;
  • Apņemas iesaistīt un uzklausīt darbiniekus uzņēmuma darbības attīstībā, risku izvērtēšanā un darba vides uzlabošanā.